Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Protecţia datelor cu caracter personal pe www.inefabil.ro

Toate informațiile dumneavoastră personale sunt confidențiale atunci când vizitați acest site web, cu excepția cazului în care doriți în mod voluntar să le faceți publice. Informațiile cu caracter personal colectate de www.inefabil.ro sunt doar acele date furnizate în mod voluntar și doar în scopurile menționate în cadrul acestei politici de confidențialitate. Accesul la site nu implică în niciun fel dezvăluirea datelor dumneavoastră personale iar participarea la activitățile organizate de www.inefabil.ro nu vor cere în nicio instanță dezvăluirea mai multor informații cu caracter personal decât este nevoie pentru scopul propus.

Generalități

Website-ul www.inefabil.ro prelucrează în calitate de operator anumite date personale furnizate, conform legislației în vigoare privind protecția și prelucrarea datelor personale. Această politică de confidențialitate vă pune la curent cu tipul de date colectat și scopurile colectării acestor date, precum și cu drepturile dumneavoastră în ceea ce privește colectarea și prelucrarea acestor date. Dacă nu sunteți de acord cu oricare din termenii menționați în acest document, vă rugăm să încetați folosirea acestui website.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin date personale înțelegem orice informație despre o persoană fizică, care poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective, cum ar fi numele, informații despre localizare sau orice alt identificator online precum adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri.

Informațiile personale sunt colectate de către www.inefabil.ro în conformitate cu reglementările aplicabile, pentru următoarele scopuri:

 • Pentru a vă transmite noutăți prin intermediul adresei de email furnizate în mod voluntar odată cu înscrierea la serviciul „Newsletter”;
 • Pentru a avea posibilitatea de a vă răspunde la întrebări și comentarii în cadrul secțiunii de „Comentarii” a fiecărui articol, și pentru ca dumneavoastră să aveți posibilitatea de a fi notificat de acest lucru;
 • Pentru înscrierea la concursuri, precum și pentru determinarea, identificarea și notificarea câștigătorilor în vederea trimiterii premiilor. Aceste informații pot fi dezvăluite ulterior furnizorilor de servicii (cum ar fi companiile de curierat prin care transmitem premiile, Poștei Române sau altor furnizori sau sponsori implicați în organizarea concursurilor și care au obligația legală de a păstra confidențialitatea tuturor datelor disponibile, sau autorităților publice pentru scopul îndeplinirii unor obligații legale). De asemenea, putem publica anumite date personale (e.g. numele, prenumele și valoarea premiului) pentru a îndeplini obligațiile legale sau pentru asigura transparența concursurilor organizate de www.inefabil.ro;
 • Pentru a răspunde și a rezolva orice reclamații;
 • Pentru îmbunătățirea procesului de navigare a website-ului inefabil.ro, precum și a conținutului acestuia.

Datele personale de contact și identificare colectate de către www.inefabil.ro pentru înscrierea la Newsletter, trimiterea unui email prin intermediul secțiunii „Contact”, precum și pentru a adăuga un comentariu la articolele de pe website sunt următoarele:

 • Nume
 • Prenume
 • Adresă de email

De asemenea, prin intermediul modulelor Cookie, operatorul colectează date cu privire la modul în care interacționați cu pagina www.inefabil.ro Pentru detalii, vă rugăm consultați Termeni și Condiții.

Nu vindem, transferăm sau divulgăm informațiile pe care le colectăm pe site-ul nostru către orice persoană din afara www.inefabil.ro fără consimțământul dvs., cu excepția (1) cazurilor prevăzute de lege și atunci când este necesar pentru respectarea obligațiilor legale; (2) atunci când este necesar pentru protecția vieții sau a integrității corporale și nu sunteți în măsură să vă dați acordul pentru prelucrarea informațiilor personale; (3) atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de interes public, (4) când dvs. personal ați dezvăluit aceste informații și (5) atunci când este necesar să ne protejăm interesele legitime. Vom păstra informațiile dvs. personale doar pentru intervalul de timp necesar pentru atingerea scopurilor menționate mai sus.

Se pot divulga toate sau o parte din datele personale către alți destinatari, după cum se arată mai jos:

3.5. Împuterniciților desemnați să prelucreze datele cu caracter personal în numele și pe seama sa, cum ar fi furnizori sau colaboratori care asistă în menţinerea şi desfăşurarea serviciile oferite prin intermediul acestei pagini web (de ex., furnizori de servicii de producere și întreținere a paginilor web, furnizori sau colaboratori în realizarea sau executarea campaniilor de marketing și altele similare, colaboratori sau furnizori care pot oferi cele mai bune răspunsuri la întrebările dvs.)

www.inefabil.ro nu poate fi trasă la răspundere pentru utilizare incorectă, ce nu poate fi stabilită ca urmare a unei breșe de securitate a site-ului web sau a omisiunii lui www.inefabil.ro.

www.inefabil.ro nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea informațiilor din aceste pagini în scopuri care depășesc scopul propus.

Toţi colaboratorii şi partenerii www.inefabil.ro sunt responsabili pentru respectarea regulilor de confidențialitate a datelor cu caracter personal, aplicând condiţiile GDPR pe site-urile lor.

Drepturile persoanelor vizate

Consimtamântul de prelucrare a datelor personale nu este obligatoriu, dar refuzul de a acorda acces la prelucrarea datelor așa cum este menționat mai sus poate împiedica utilizatorul să utilizeze tot sau o parte din conținutul oferit de site-ul web www.inefabil.ro.

Prin transmiterea datelor personale către www.inefabil.ro, persoana vizată nu renunță la drepturile sale garantate de reglementările României pentru protecția datelor personale și în special la dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal din baza de date dacă acestea sunt incomplete, incorecte sau nepotrivite sau prelucrarea acestora nu respectă prevederile reglementărilor ale României.

În măsura în care prelucrarea datelor dvs. personale se bazează exclusiv pe consimțământul dvs., în calitate de persoană vizată, beneficiați de o serie de drepturi, printre care:

 1. a) Dreptul de acces: Utilizatorii ale căror date sunt prelucrate au dreptul de a primi confirmarea, precum și accesul la datele personale referitoare la acestea și la informațiile de procesare, categoriile de date personale, destinatarii datelor, perioada pentru care vor fi stocate datele și alte drepturi
 2. b) Dreptul la rectificarea datelor: Utilizatorii au dreptul să solicite modificarea informațiilor personale incorecte sau completarea datelor incomplete.
 3. c) Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal: În anumite condiții, utilizatorii au dreptul de a șterge informațiile personale la care se referă. Utilizatorii pot opta în orice moment pentru dezabonarea de la lista de Newsletter, precum și pentru ștergerea comentariilor ce conțin date personale.
 4. d) Dreptul de retragere a privilegiilor: utilizatorii au dreptul în orice moment să își retragă consimțământul oferit la o dată anterioară pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 5. e) De asemenea, în anumite circumstanțe, utilizatorii au dreptul să depună obiecții la prelucrare datelor personale, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor şi dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal. Pentru toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal și pentru aplicarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa menționată mai jos.
 6. f) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Dacă credeți că drepturile dvs. sunt încălcate, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal din România.

În funcție de solicitarea persoanei vizate, www.inefabil.ro se angajează:

 1. Să confirme persoanei vizate dacă îi prelucrează sau nu îi procesează datele personale referitoare la respectiva persoană vizată;
 2. Să corecteze sau să șteargă, cu titlu gratuit și fără întârziere, a datelor personale referitoare la perzoana vizată;
 3. Să limiteze sau să oprească prelucrarea datelor personale ale persoanelor vizate.

Contact

Pentru orice întrebări privind protecția datelor dvs. personale, precum și pentru îndeplinirea drepturilor și cerințelor menționate mai sus, ne puteți contacta prin trimiterea unui e-mail persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa: alexandra[at]inefabil.ro. www.inefabil.ro își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor anonime.